Story Publishers

Welkom bij Story Publishers

 1. Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur
  Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur
  € 430,00

  Hét referentiewerk voor al uw huurkwesties.

  Word nu abonnee en ontvang 25% korting op het basiswerk. Actie geldig t/m 30 april 2019.

  Meer info
 2. Jaarboek fiscale rechtspraak 2018
  Jaarboek fiscale rechtspraak 2018
  € 65,00

  Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2018’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar. Eén voor één werpen ze nieuw licht op vraagstukken, die relevant zijn voor de fiscale situatie van Belgische ondernemers en belastingplichtigen.

  In zijn jaarlijks overzicht van de Belgische fiscale rechtspraak behandelt Thierry Lauwers – vennoot en oprichter van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten – meer dan vijftig vonnissen en arresten.

  Meer info
 3. UPV - 39ste Cyclus Permanente Vorming - Aspecten van het sportrecht - Arbeidsrechtelijke topics
  UPV - 39ste Cyclus Permanente Vorming - Aspecten van het sportrecht - Arbeidsrechtelijke topics
  € 108,90

  Spreker: Dimitri Dedecker (Advocaat)

  4de causerie voorjaar 2019

  Meer info
 4. UPV - 39ste Cyclus Permanente Vorming - De nieuwe insolventiewetgeving
  UPV - 39ste Cyclus Permanente Vorming - De nieuwe insolventiewetgeving
  € 108,90

  Spreker: Joris J. De Smet (Advocaat, plaatsvervangend raadsheer Hof van beroep te Gent)

  In dit seminarie wordt toelichting gegeven over de nieuwe insolventiewetgeving ingevolge de invoering van Boek XX in het WER. 

  Naast een algemeen overzicht van de nieuwe wettelijke bepalingen, en in het licht van de rechtspraak sinds 1 mei 2018, komen onder meer volgende thema’s aan bod:

  • De verruiming van het toepassingsgebied: De (on)mogelijkheid om het faillissement van zaakvoerders en bestuurders uit te spreken; de problematiek van het      faillissement van de maatschap.
  • Preventieve maatregelen, in het bijzonder het statuut en de bevoegdheden van de ondernemingsbemiddelaar. Onbekend en onbemind?
  • Het ‘stil’ faillissement: dood en begraven?
  • De overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag en het lot van de werknemers. Enkele bedenkingen bij de zaken ‘Smallsteps’ en ‘Plessers’.
  • De overlating van een onderneming going concern binnen het kader van een faillissement.
  • Het faillissement van de advocaat: vragen bij de samenstelling van de failliete boedel en bezwaren tegen de automatische weglating van het tableau.
  • De rechter-commissaris: veel ruimere jurisdictionele bevoegdheden
  • Nieuwe regels inzake de lopende overeenkomsten. En wat met de door de gefailleerde gekregen vergoedingen voor arbeidsprestaties na faillissement?
  • De verkoop van een onroerend goed na faillissement. Het (relatieve) monopolie van de curator. En wat nu met de enige zitdag? Of zijn het er toch twee?
  • De hangende beslagen en de lopende tenuitvoerleggingen: de curator buitenspel gezet?
  • Het regime van de kwijtschelding: zo klaar als pompwater?
  • De verruimde toepassing van het insolventiestrafrecht.
  Meer info
 5. UPV - 39ste Cyclus Permanente Vorming - Praktische benadering van omgevingsvergunningen en -beroepen
  UPV - 39ste Cyclus Permanente Vorming - Praktische benadering van omgevingsvergunningen en -beroepen
  € 108,90

  Spreker: Simon Bekaert (Advocaat)

  3de causerie voorjaar 2019

  Meer info
 6. Verslagboek Internationaal congres Oorlog, Recht en Vrede
  Verslagboek Internationaal congres Oorlog, Recht en Vrede
  € 45,00

  Het boek verzamelt de bijdragen van de sprekers op het Congres “Oorlog, Recht en Vrede”, georganiseerd in Gent door de Gentse Orde van Advocaten op 7 december 2018. Dit Congres en het bijhorend boek kaderen in de herdenking van het 100-jarig einde van WOI. Meer info

In de kijker

 1. De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
  De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
  € 75,00

  Niet alleen de wet van 5 februari 2016, maar ook de andere potpourri-wetten hebben het procesverloop voor de strafgerechten grondig hervormd. Daar is het echter niet bij gebleven en bepaalde wetten na de “Potpourriaanse (r)evolutie” hebben de hervormingen nog verder ontwikkeld. Al deze hervormingen worden kritisch benaderd en gestoffeerd met de meest recente rechtsleer en rechtspraak. Ook zal er een blik worden geworpen op een in de steigers staande wetgeving die de metamorfose van de strafrechtspleging nog zal uitbreiden en, waar nodig, verfijnen.

  Het civiel procesrecht werd de afgelopen tien jaar grondig door elkaar geschud. De wetgever heeft niet stilgezeten en zeker sinds de zogenaamde potpourri-wetten vanaf 2015 door de Minister van Justitie in een ijltempo door het parlement werden gejaagd, heeft het burgerlijk procesrecht en de praktijkjurist die deze rechtstak dagdagelijks beoefent, geen rust gekend. Menigeen geraakt verdwaald in dit woud van nieuwe regelgeving. Zelfs de wetgever struikelt blijkbaar soms over zijn eigen hervormingen. Hoog tijd voor een stand van zaken en een rustpunt in deze materie die raakt aan de kern van het civiel recht. Tussen recht hebben en recht krijgen, ligt immers het procesrecht. De belangrijkste wijzigen worden voor u besproken en waar nodig kritisch onder de loep genomen.

  Meer info
 2. Praktische Gids Sociaal Recht 2018-2019
  Praktische Gids Sociaal Recht 2018-2019
  € 130,00

  Deze nieuwe editie 2018 van de Praktische Gids Sociaal Recht (voorheen Handboek Sociaal Recht) is een onmisbaar actueel naslagwerk voor werkgever, werknemer, advocaat, magistraat en uiteraard ook studenten.

   

   

   

  Meer info
 3. Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
  Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
  € 60,00

  Het boek is opgevat als een handleiding/draaiboek voor al diegenen die betrokken zijn in het beheer van een mede-eigendom, meer bepaald de syndicus, de juristen en eigenaars. Het is een praktisch handboek, met vragen en antwoorden, tips en oplossingen.

  Meer info